3. července 2011

Rekapitulace paradoxů českého procesního trhu

Takže máme nyní v aktivním pohybu obě strany trhu BPM.

Na straně poptávky se objevuje množství nových příležitostí pro BPM, které nám generují evropské peníze i v oblastech dosud procesně panenských. A tedy bohužel pro takovéto projekty v prostředí nepřipraveném. Strana poptávky také musí v souladu s regulemi čerpání € umět definovat exaktní kritéria výběru nejlepšího. V kontextu všelidového vnímání všudypřítomné korupce je cena jako majoritní kritérium ideální.

2. července 2011

Kdo nejvíc zlevnil práci business analytika?

No přece sám zákazník. Protože už ho moc nepotřebuje. Má totiž k dispozici zdarma širokou paletu modelovacích nástrojů a jednoduchou univerzální notaci BPMN. Nikoliv již vysoce sofistikovaný nástroj s pořizovací cenou s 5 a více nulami na konci. S nejméně desítkou typů modelů, které se musí naučit, aby mohl začít pracovat. Dnes se modelování naučí za pár dní v několika videokurzech a další poučení najde v diskusní komunitě, která se okolo každého takového nástroje vytvoří.

1. července 2011

Jak ještě víc zlevnit práci business analytika

Druhá cesta k dosažení vítězství ve výběrových řízeních v oblasti BPM skrze nízkou cenu vede úplně jinudy, než minimalizací personálních nákladů nabídnutím komoditní služby. Projekty BPM jsou prostě vedeny jako prodělečné, neboť akviziční. Účelem projektu ze strany konzultační společnosti je vygenerovat další obchodní příležitost, tentokrát již s nadstandardní marží, která bezpečně pokryje předchozí ztráty. Kde? Samozřejmě - v oblasti ICT.

30. června 2011

Jak zlevnit práci business analytika

Existují dvě cesty, jak výrazně zlevnit práci business analytika. Ta první vede přes propracovaný znalostní management. Plus propracované metodiky a techniky jako základ. Pak je možné k téměř každé nové příležitosti najít vzorovou "šablonu" a postup projekt přes kopírák. Třeba se zacvičenými studenty. Má to samozřejmě svá úskalí, přece jen existují nikoliv nedokumentované, ale doslova nedokumentovatelné. Tedy tacitní. A každý zákazník má potřeby individuální, v oblasti řízení obzvlášť, protože zde hrají klíčovou roli osobnosti nositelů kompetencí. Tato cesta komodizace BPM služeb dává smysl tam, kde jde o jasně ohraničený problém či očekávání ve standardním prostředí.