13. srpna 2008

Jak rizika modelovat

Pokud máte k dispozici notaci (např. EPC), která s riziky přímo počítá jako s významným business prvkem, je to relativně snadné. Je však třeba pořád pamatovat, že business model společnosti je metamodel a rizika definovat na úrovni typ rizika.
Je třeba zachytit přinejmenším dvě dimenze - jak rizika ovlivňují nebo produkují procesy a jak ovlivňují rizika strategické cíle. Ani to však není úplně snadné, protože vazba mezi činností a rizikem není směrová, tudíž je třeba pro jasný popis, zda riziko proces generuje nebo absorbuje, je třeba využít nějakého vlastního atributu. Ani v BSC není možné s riziky zacházet úplně přirozeně, protože jediný konektor, který ve vztahu k riziku alokační model BSC podporuje, je vazba na ukazatel.Pokud riziko jako samostatný typ objektu v příslušné metodice není k dispozici (např. BPMN), je možno na riziko pohlížet jako na specifický typ události, což řeší řadu výše uvedených problémů.
Příspěvek byl poprvé publikován před 5 lety.