13. srpna 2008

Řízení rizik zdravým rozumem

Prvním krokem k řízení rizik je připustit si, že v mém podnikání rizika opravdu existují.
Druhým krokem je podívat se na tyto rizika maximálně realisticky - bez jejich démonizování a bez jejich podceňování. Pokud najdu rizika významná, je třetím krokem posouzení, zda jsem proti nim dostatečně chráněn. Jestliže ne, je čtvrtým krokem hledání a nastavení účinného opatření. A pátým krokem je opakovaná kontrola, že opatření jsou funkční. Proces řízení rizik je jen o trvalém a pravidelném opakování tohoto cyklu. Hlavně o tom prvním kroku.
Příspěvek byl poprvé publikován před 5 lety.