18. srpna 2008

Oceňování nedokumentovaných znalostí

Tacitní znalosti jsou ty nedokumentované znalosti, které jsou ještě neformulované a existují jen v hlavách lidí. Činí mi trochu metodickou potíž činit rozdíl mezi nedokumentovanými (avšak formulovanými) znalostmi a znalostmi tacitními.
V praxi je použitelnější tato klasifikace:
  • znalosti dokumentované - čili vyvolatelné, rekonstruovatelné a použitelné jen na základě jejich dokumentace
  • znalosti tacitní identifikované - víme, co víme (nebo on ví), jsou použitelné jen za účasti jejich nositele (nabízím jednoduchý pojem - znalosti zmapované)
  • a znalosti opravdu tacitní - buď ještě nezformulované nebo alespoň nerozpoznané
Jestliže jsem včera řekl, že oceňování nedokumentovaných znalostí je problém, záměrně jsem trochu přeháněl. Náhodou je to zavedená praxe personalistů. Protože tyto znalosti oceňujeme skrze jejich nositele.
Příspěvek byl poprvé publikován před 5 lety.