15. srpna 2008

Znalostní a datové procesy versus SOA

Je vhodné čas od času připomínat, že existují dva různé koncepty uplatnění BPM v systému řízení.

  • První - strukturální - přistupuje k procesům jako k něčemu, co musí být definováno (a popsáno čili namodelováno) a následně realizováno (mj. také v IS), poté měřeno a podle výsledků znovu zlepšováno.
  • Druhý - kolaborační koncept - říká: Definujme cíle, vytvořme vhodné prostředí včetně nutného omezení (pravidly) a nechme inteligentní lidi, ať cestu najdou sami.
Je jasné, že konkrétní přístup musí být volen podle charakteru procesu (znalostní procesy vyžadují kolaborační prostředí, ale třeba logistické strukturální) a že oba koncepty se vzájemně doplňují, nikoliv vylučují. Co je jasné méně? Že i znalostní procesy musí být součástí business modelu společnosti (BMS), pokud má sloužit jako platforma EA. A tedy že v BMS musíme mít různé formy zachycení znalostních a datových procesů. Nejen z hlediska úrovně detailu, ale i z hlediska jejich řízení.
Fórek je v tom, že v BPMS 2 běží oba typy procesů na stejném procesním serveru (ve stejném jazyce BPEL) a se stejným monitoringem. A tudíž že granule služeb pro datové procesy musí být mnohem menší a že naopak parametrizace služeb pro znalostní procesy musí být řádově širší. Což se nestane, pokud k tomu business analytici IT analytiky cíleně nenavedou.
Příspěvek byl poprvé publikován před 5 lety.