30. června 2011

Jak zlevnit práci business analytika

Existují dvě cesty, jak výrazně zlevnit práci business analytika. Ta první vede přes propracovaný znalostní management. Plus propracované metodiky a techniky jako základ. Pak je možné k téměř každé nové příležitosti najít vzorovou "šablonu" a postup projekt přes kopírák. Třeba se zacvičenými studenty. Má to samozřejmě svá úskalí, přece jen existují nikoliv nedokumentované, ale doslova nedokumentovatelné. Tedy tacitní. A každý zákazník má potřeby individuální, v oblasti řízení obzvlášť, protože zde hrají klíčovou roli osobnosti nositelů kompetencí. Tato cesta komodizace BPM služeb dává smysl tam, kde jde o jasně ohraničený problém či očekávání ve standardním prostředí.
Znalostní bázi musí rozvíjet každá konzultační firma, obrátka znalostí je podstatou jejího byznysu. Míru individualizace typizovaných řešení a tedy potřebný přesah konzultanta (čili jeho zkušenost a tudíž i cenu) musí volit podle cílového prostředí zákazníka.

A jsme zpátky u výběrových řízení na procesní služby. Rešerší veřejně dostupných informačních zdrojů o kontextu budoucího projektu pochopení prostředí nezískáme. Maximálně tak odhalíme, že něco je v jádru špatně. Takže výhodu mají ti, kdo už u zákazníka působili nebo tam mají své špióny. V dobrém - na malém českém dvorku se lidi hodně znají.

Po poznání, byť jen částečném, nastává dilema. Jít na to levně, protože typizovaně a se studenty (či konzultanty, kteří jsou v branži méně než 3 roky a nemají osobní zkušenost s řízením podniku). A mít případně problémy s delivery. Nebo nabídnout férovou cenu se zajištěním kvalitní dodávky a nejspíše prohrát výběrové řízení.

Problém s delivery se řešit dá šikovnými interními procedurami eskalace a helpdesku znalostní podpory, ztráta příležitosti řešení nevyžaduje. Popis cesty druhé, která vede ke zlevnění práce BA a tedy celých BPM projektů, si nechám napříště.