1. července 2011

Jak ještě víc zlevnit práci business analytika

Druhá cesta k dosažení vítězství ve výběrových řízeních v oblasti BPM skrze nízkou cenu vede úplně jinudy, než minimalizací personálních nákladů nabídnutím komoditní služby. Projekty BPM jsou prostě vedeny jako prodělečné, neboť akviziční. Účelem projektu ze strany konzultační společnosti je vygenerovat další obchodní příležitost, tentokrát již s nadstandardní marží, která bezpečně pokryje předchozí ztráty. Kde? Samozřejmě - v oblasti ICT.
Neboť každé slušné zmapování procesů si následně vyžádá jejich narovnání a narovnané procesy vyžadují kvalitnější informační podporu. Nebo aspoň nějaké to měření. A kdo jiný umí napsat zadání pro vývoj či customizaci, než ten, kdo předtím procesy analyzoval.

Tato dříve hojně rozšířená technika akvizice je na ústupu a za pár let bude na vymření, protože IS v architektuře SOA & cloud začínají být docela průhledné. Takže i poučený zákazník docela dobře vidí, které služby a s jakými parametry má v jednotlivých aplikacích k dispozici a jaké má tedy stupně volnosti k rekompozici systému, aniž musí sahat k novému vývoji. A nenechá si vnutit zbytečný SW nebo jeho úpravy. Ani přes procesy.